Produkty

Väzníkové krovy

 

Spájané so styčníkovými doskami a sú nosným produktom spoločnosti. Krovy vytvorené týmto systémom je možné použiť aj v širokom spektre stavebného sektora. Svoje uplatnenie nachádzajú pri zastrešení striech, realizácii celodrevených nadstavieb, sanáciách a rekonštrukciách plochých striech, ale sú vhodné pre drevostavby.

Drevodomy-Envirodom

 

Je obchodná značka pre systém drevostavieb spoločnosti TECTUM NOVUM, a. s.. Základnou myšlienkou tejto koncepcie je difúzne otvorená konštrukcia stien – paro-priepustná. Difúzne otvorená skladba pozostáva z materiálov na báze dreva. V systéme Envirodomu nie je použitá žiadna parozábrana. Celý systém vyrovnávania vlhkosti a ochrany drevenej konštrukcie je daný konštrukčným riešením. Takto ani prípadný defekt konštrukcie spôsobený prebytočnou vlhkosťou neohrozuje samotnú konštrukciu, ani jej statiku. Tento jav pri difúzne otvorenej konštrukcii je jej skladbou eliminovaný na minimum, a tak chráni vaše investície a neposlednom rade aj zdravie.

Iné konštrukcie z dreva

 

Konštrukcie z lepeného lamelového dreva - LLD dávajú drevu nové možnosti v praxi. Jedná sa o ich uplatnenie z hľadiska tvaru a rozmeru. Na báze tejto technológie drevené konštrukcie výrazne odolávajú ohňu, sú tvarovo stále a majú vynikajúce fyzikálno - mechanické vlastnosti. Vynikajúca opracovateľnosť, vyššia povrchová teplota, vôňa a estetika je hlavnou myšlienkou LLD pri ich zapracovaní do pohľadových konštrukcií.

CLT panely

Krížom lepené drevo je to nová technológia, ktorá nahrádza betónové, murované a oceľové konštrukcie. Sú vhodné na zhotovenie vonkajších a vnútorných stien, stropov a striech. Zároveň ich môže kombinovať s prútovými prvkami. Výhodou je rýchla montáž, lebo konštrukcie stien, stropov a striech sú už vopred vyhotovené.