Drevodom – Envirodom

Je obchodná značka pre systém drevostavieb spoločnosti TECTUM NOVUM, a. s. Základnou myšlienkou tejto koncepcie je difúzne otvorená konštrukcia stien – paropriepustná. Difúzne otvorená skladba pozostáva z materiálov na báze dreva. V systéme Envirodomu nie je použitá žiadna parozábrana. Celý systém vyrovnávania vlhkosti a ochrany drevenej konštrukcie je daný konštrukčným riešením. Takto ani prípadný defekt konštrukcie spôsobený prebytočnou vlhkosťou neohrozuje samotnú konštrukciu, ani jej statiku. Tento jav pri difúzne otvorenej konštrukcii je jej skladbou eliminovaný na minimum, a tak chráni vaše investície a neposlednom rade aj zdravie.

Vypracovanie cenovej ponuky

K vypracovaniu CP potrebujeme:

  • meno stavebníka,
  • miesto stavby, parcelné číslo
  • projektovú dokumentáciu (pôdorys najvyššieho podlažia, rezy, pôdorys strechy a krovu)
  • v prípade záujmu o strešný plášť a odkvapový systém je potrebné uviesť presný typ, farby krytiny aj odkvapového systému

Postup pred realizáciou

  • obhliadka miesta stavby
  • odborné poradenstvo v oblasti konštrukčného riešenia
  • vypracovanie statického projektu