Väzníkové krovy a strechy

Väzníkové krovy

Sú nosným produktom spoločnosti a sú spájané so styčníkovými doskami. Krovy vytvorené týmto systémom je možné použiť aj v širokom spektre stavebného sektora. Svoje uplatnenie nachádzajú pri zastrešení rôznych objektov, realizácií celodrevených nadstavieb, sanáciách a rekonštrukciách striech, ale sú vhodne aj pre drevostavby.

 

ONLINE KALKULAČKA CENY STRECHY

Vypočítajte si cenu nového krovu alebo strechy online.

Vypočítať cenu krovu alebo strechy

Výhody

 • rôznorodá členitosť krovu pre rodinné domy
 • možnosť konzolového vyloženia strechy bez podporných stĺpov
 • vytvorenie odkladacieho priestoru alebo obytnej miestnosti v krove
 • rôzna vnútorná výška podhľadu v miestnostiach
 • strešná konštrukcia je na stavbu dodávaná ako súbor drevených priehradových väzníkov pripravených na montáž
 • rýchla montáž na mieste stavby

Vypracovanie cenovej ponuky

K vypracovaniu CP potrebujeme:

 • meno stavebníka,
 • miesto stavby, parcelné číslo
 • projektovú dokumentáciu (pôdorys najvyššieho podlažia, rezy, pôdorys strechy a krovu)
 • v prípade záujmu o strešný plášť a odkvapový systém je potrebné uviesť presný typ, farby krytiny aj odkvapového systému

Postup pred realizáciou

 • obhliadka miesta stavby
 • odborné poradenstvo v oblasti konštrukčného riešenia
 • zameranie stavby so stavbyvedúcim
 • vypracovanie statického projektu

Konštrukcia priehradových väzníkov

 • z konštrukčného smrekového reziva pevnostnej triedy C24 (SI) podľa EN1912:2004
 • prvky väzníkov sú spájané so styčníkovými doskami
 • ošetrenie reziva proti drevokaznému hmyzu a húb

Realizácia striech

 • výroba väzníkového krovu
 • zabezpečenie dopravy na miesto stavby
 • montáž priehradových väzníkov s odbornou montážnou skupinou  
 • zabezpečenie pokrytia strechy krytinou a odkvapového systému (zabezpečenie dodávky a montáže)
 • 5 ročná záruka na priehradové väzníky
 • 30 ročná záruka na krytinu