Dráha pre mostový žeriáv v rámovej konštrukcii z LLD