Prestrešenie terasy s využitím spojov pre priehradové konštrukcie