RD s atypickým využitím spojov pre priehradové konštrukcie