Služby

Tectum Novum a.s.

Spoločnosť sa zaoberá návrhom, výrobou a realizáciou strešných konštrukcií na báze dreva.

Kombináciou rôznych technológií je možné docieliť optimálny technický variant, ktorý je ekonomicky dostupný a bude spĺňať bezpečnú prevádzku v praxi. V určitých návrhoch a pri spojoch je nevyhnutné uplatniť aj iné materiáli v kombinácii s drevom. Jedná sa prevažne o oceľ a betón.

Spoločnosť Tectum Novum, a.s. ponúka:

 • vypracovanie cenovej ponuky na základe dodanej projektovej dokumentácie pre krov a drevodom
 • obhliadka miesta a zameranie stavby
 • výroba a montáž drevených väzníkových konštrukcií
 • návrh podporných nosných konštrukcií z lepeného dreva
 • výroba a montáž stenových prvkov a ďalších časti drevodomu
 • dodávka kompletného spojovacieho materiálu na montáž
 • dodávka reziva pre zabezpečenie stability väzníkového krovu
 • dodávka lát a kontralát
 • zabezpečenie montáže jednotlivých typov konštrukcií
 • aktívna spolupráca s architektonickými a projekčnými kanceláriami
 • podpora projekcie konštrukcií – drevené priehradové väzníky, lepené drevo, drevodom
 • vytvorenie technickej projektovej dokumentácie
 • poradenský servis
 • montáž vlastnými montážnymi skupinami a zaškolenie montážnych skupín
 • zabezpečenie žeriavu pri montáži krovu podľa potreby
 • zabezpečenie pokrytia strechy krytinou
 • klampiarske práce
 • návrh drevených konštrukcií