Najnovšie referencie

Občianska a bytová výstavba

Bezbarierové vnútorné dispozície pre športové objekty, škôly, bytové domy, občianskych objekty a iné viac účelové stavby naplno využívajú možnosti tohoto systému prestrešenia. Krov s možnosťou rozponu až 30 metrov bez podpory.

Čítaj viac...
[TEXT_LAST_CHANGED]: 01 Oct 2015 [TEXT_AT] 14:47

Rodinné domy

Strešné koštrukcie rodinných domov pre koncových stavebníkov tvoria viac ako 60 % výrobného programu Tectum Novum a.s.. Krov z drevených priehradových väzníkov využíva najme priestor a zároveň umožňuje stvárniť rôzne tvary striech. Tvar pôrorysu stavby nemusí korešpondovať z tvarom strechy. Variabilita presahov na všetky stany stavby.

Čítaj viac...
[TEXT_LAST_CHANGED]: 01 Oct 2015 [TEXT_AT] 14:43

Priemyselná výstavba

Pri prestrešení výrobných hál, hangárov, skladov, maštalí, senníkov, prístreškov a rôznych iných objektov krov z drevených priehradových väzníkov vhodne znáša rôznorodosť tohoto prostredia. Možnosti rôznej osovej vzdialenosti jednotlivých prvkov krovu napomáhajú vhodne zapracovať potreby investorov z hľadiska svojej budúcej potreby.

Čítaj viac...
[TEXT_LAST_CHANGED]: 01 Oct 2015 [TEXT_AT] 14:53