O nás

Spoločnosť TECTUM NOVUM a.s. patrí k lídrom na stavbenom trhu v segmente projekcie, výroby a montáže drevených konštrukcií a krovov. Základom produktového portfólia spoločnosti sú krovy a strešné konštrukcie. TECTUM NOVUM a.s. však túto progresívnu technológiu uplatňuje aj pri realizácií drevostavieb, ktoré reprezentuje obchodný názov drevostavba -  EnViroDom. Okrem krovov z priehradových väzníkov a drevených konštrukcií spoločnosť realizuje aj diela s využitím lepeného lamelového dreva - LLD.

Spoločnosť TECTUM NOVUM, a.s. patrí k stabilnej súčasti stavebného trhu v segmente drevených priehradových konštrukcií spájaných styčníkovými doskami s prelisovanými hrotmi. Pre potenciálneho investora je stabilita našej spoločnosti významným signálom pre uzatváranie obchodných kontraktov. Spoločnosť TECTUM NOVUM, a.s. využíva pri návrhu a výrobe drevených konštrukcií najmodernejšie výrobné zariadenia a softvérové vybavenie. Vysoká profesionalita nášho tímu je zárukou tých najefektívnejších riešení v danej oblasti. Atraktívny a rozvíjajúci sa segment sú drevostavby. Aj v tejto oblasti zaujímame popredné miesta s našim projektom a zároveň produktovou líniou – EnViroDom – drevostavba s difúzne otvorenou konštrukciou steny. Viac podrobností získate na internetovej stránke www.drevostavbatectum.sk, ktorá je určená výhradne drevostavbe.

Keďže je našou snahou byť neustále v popredí diania v segmente, ktorý na stavebnom trhu zastupujeme, rozhodli sme sa v súčinnosti s STU Bratislava – katedra drevených a oceľových konštrukcií, prispieť do rozvoja aj experimentálnym výskumom. Tento výskum prebieha v podmienkach simulácie zaťaženia na vopred presne dimenzovanú konštrukciu až po stav samotnej deštrukcie. Toto overovanie prináša do praxe mnoho informácií, ktoré následne premietame do výrobnej praxe. Preto sú naše krovy a konštrukčné celky trvácne a predovšetkým mimoriadne bezpečné.