Lepené lamelové drevo - LLD

Konštrukcie z lepeného lamelového dreva - LLD dávajú drevu nové možnosti v praxi. Jedná sa o ich uplatnenie z hľadiska tvaru a rozmeru. Na báze tejto technológie drevené konštrukcie výrazne odolávajú ohňu, sú tvarovo stále a majú vynkajúce fyzikálno - mechanické vlastnosti. Vynikajúca opracovateľnosť, vyššia povrchová teplota, vôňa a estetika je hlavnou myšlienkou LLD pri ich zapracovaní do pohľadových konštrukcií.

 

Detail osadenia

Spoje lepeného lamelového dreva.