Strešné konštrukcie

Tectum Novum a.s. sa zaoberá návrhom, výrobou a realizáciou strešných konštrukcií prevažne na báze dreva. Kombináciou rôzných technológi je možné docieliť optimálny technický variant, ktorý je ekonomicky dostupný a bude sĺpňať bezpečnú prevádzku v praxi. V určitých návrhoch a pri spojoch je nevyhnutné uplatniť aj iné materiáli v kombinácii s drevom. Jedná sa prevažne o oceľ a betón.

 

Najčastejšie modely

Rozhodujúcim kritériom pre návrh a využitie je najme uplatnenie vo faktore  prostredia, ktoré má podstatné vplyv pre budúce využitie danej strešnej konštrukcie. Najčastejšie využívané modely sú:
 

1. bez podpornej nosnej konštrukcie (obr. 1,2,3)

 • krov z drevených priehradových väzníkov
 • kombinácia krovu z drevených priehradových väzníkov + viazaný krov
 • strešná konštrukcia z lapených lamelových prvkov
 • strešná konštrukcia z krížom prekladaných lamiel CLT - X lam panelov

2. s podpornou nosnou konštrukciou z LLD, ocele alebo ich kombináciou (obr. 4,5,6)

Priemyselná výstavba

Pri prestrešení výrobných hál, hangárov, skladov, maštalí, senníkov, prístreškov a rôznych iných objektov krov z drevených priehradových väzníkov vhodne znáša rôznorodosť tohoto prostredia. Možnosti rôznej osovej vzdialenosti jednotlivých prvkov krovu napomáhajú vhodne zapracovať potreby investorov z hľadiska svojej budúcej potreby.

 • vhodné pre budovy na báze difúzne otvorenej skladby steny - EnViroDom
 • návrh technického riešenia so zapracovaním požiadaviek
 • presná výroba konštrukčných prvkov na modernej výrobnej linke v Tectum Novum a.s.
 • preprava na učelovo upravenom návese a jednoduchá manipulácia s hotovým produktom
 • rýchlá montáž na stavbe už z vopred vyhotovených konštrukčných prvkov pre krov

Celodrevenné nadstavby

Realizácia drevenej montovanej nadstavby systémom EVD – EnViroDom nad existujúcou budovou bez nutnosti riešenia nového pozemku.

  

 

 • realizácia montovaných nadstavieb systémom EVD je možná za plynulej prevádzke
 • nami vybudované a odizolované nadstavby, podkrovné priestory spĺňajú požiadavky pre nizkoenergetické staveby drevené konštrukcie dávajú architektom a projektantom voľné ruky pre ich stárnenie
 • realizácia obytných podkroví, aj historických budov pri zachovaní ich exteriérového vzhľadu a s výrazne zmeneným interiérovým riešením
 • obytné podkrovia, prístrešky, chaty rôznych tvarov – využiteľné hlavne pri rekonštrukciách starších objektov
 • jedinečné vokajšie a vnútorné riešenia zobytnených nadstavieb a podkroví