Služby

Spoločnosť TECTUM NOVUM poskytuje pre klientov komplexné služby v oblasti výroby drevených konštrukcií priehradových väzníkov.

Návrh, projekcia, výroba, doprava a realizácia ( montáž ) na základe dodaných projektových podkladov. Návrh vhodnej skladby strešného plášťa a tepelnej izolácie na požiadanie zákazníka. Jednotlivé kroky v každej z oblastí realizuje tím odborníkov.
 

Návrh drevených konštrukcií

 • vypracovanie cenovej kalkulácie
 • riešenie tvaru a konštrukčného systému konštrukcie: väzníkový krov - strecha a drevodomu - EnViroDomu
 • miestna obhliadka a zameranie stavby

Vytvorenie technickej dokumentácie – statika

 • technická správa k danej konštrukcii
 • kotevný plán a výkres skladby krovu, strechy. U drevostavby- steny ( pôdorys, rezy )
 • detaily spájania – montáž spojov
 • návrh podporných nosných konštrukcií z lepeného dreva alebo    ocele
 • výpis kotevných a spojovacích prvkov

Výroba drevených konštrukcií

 • z omietaného smrekového reziva príslušnej triedy kvality danej normou a  ošetrením podľa triedy ohrozenia
 • výroba a montáž krovov, striech stavieb. Výroba a montáž stenových prvkov a ďalších častí drevodomu.

 Servis pre realizáciu a pri realizácii striech a drevených konštrukcií

 • zabezpečenie montáže jednotlivých typov konštrukcií
 • aktívna spolupráca s architektonickými a projekčnými kanceláriami, podpora projekcie konštrukcií – drevené priehradové väzníky, lepené drevo, drevodom
 • spolupráca na developerských projektoch – strechy, EnViroDom
 • poradenský servis

EnViroDom – návrh, projekcia, výroba, montáž

Montáž drevených konštrukcií

 • šéfmontáž pomocou kvalifikovaného pracovníka
 • montáž vlastnými montážnymi skupinami a zaškolenie montážnych skupín
 • realizácia podpornej konštrukcie z ocele, lepeného dreva
 • zabezpečenie pokrytia strechy krytinou
 • klampiarske práce
 • realizácia zateplenia strechy a stien fúkanou tepelnou izoláciou
 • realizácia celodrevenej stavby s minimálnym dispozičným obmedzením a všetkými výhodami komfortu bývania – EnViroDom