Výskum a vývoj

Experimentálne overovanie drevených priehradových väzníkov

Vysoká kvalita a zodpovednosť za trvácnosť a hlavne bezpečnosť montovaných konštrukcií vyrábaných a dodávaných spoločnosťou TECTUM NOVUM, a.s. je garantovaná aj činnosťou firmy na poli experimentálneho overovania odolnosti a tuhosti konštrukcií z drevených priehradových väzníkov.

V spolupráci s vysokokvalifikovanými odborníkmi z akademickej obce zo Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, sa na pôde TECTUM NOVUM, a.s. uskutočňuje experimentálne overovanie a skúmanie reálnych vlastností v simulácii extrémneho zaťaženia až po samotný stav porušenia drevenej konštrukcie. Výsledky meraní sú porovnávané s teoretickými výsledkami výpočtových modelov, ktoré slúžia k navrhovaniu daných konštrukcií.

Výsledky meraní boli publikované na medzinárodnom odbornom seminári DŘEVOSTAVBY 2011 – Volyně.

Spoločnosť TECTUM NOVUM, a.s. sa naďalej zaväzuje, že bezpečnosť ňou dodávaných konštrukcií je nadradená všetkým ďalším aspektom pri presadzovaní týchto typov konštrukcií do reálnej praxe.